Sakanako Mankomunitatearen egoitza elektronikoa

2020-10-01

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean ezarritakoa betez, egoitza elektroniko hau sortu da herritarrei gure erakundearekin komunikatzeko sistema telematiko bat emate aldera. Sakanako Mankomunitatea da egoitzaren titularra.

Interneteko helbide honen bidez, herritarrek beren udal-espedienteak kontsultatu ahal izango dituzte, modu frogagarrian jakinarazi, mankomunitatera eskaerak bidali eta beste hainbat kudeaketa egin, eguneko 24 orduetan, urteko 365 egunetan.

Ebazpena.